รัชตะ รัชตะนาวิน

ลุยพัฒนาบริการ 9 เรื่อง ปั้นเด็กไทยเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ“กลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก(MCH Board)” กล่าวว่า ในปี 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ทำโครงการแม่ลูกสุขภาพดีทุกชีวีมีสุข เพื่อพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กให้เป็นบริการสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากรไทยเริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์ จนถึงหลังคลอดถึง 5 ปี เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย โดยประกาศเจตนารมณ์พัฒนาเด็กไทยใน 20 ปีข้างหน้า ให้เป็นผู้ใหญ่ แข็งแรง พัฒนาการดีมีคุณธรรม นำพาประเทศเจริญรุ่งเรือง สร้างศักยภาพการแข่งขันกับสากลได้ จะพัฒนาบริการทั้งหมด 9 เรื่อง ได้แก่ 1.สร้างพ่อแม่คุณภาพ เข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนและหลังมีบุตร เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ 2.ให้บริการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ สร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ของหญิงตั้งครรภ์และสามี หญิงหลังคลอด และเด็กปฐมวัย 3.สร้างเด็กปลอดโรคพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ คือโรคธาลัสซีเมีย โรคเอดส์ และโรคขาดสารไอโอดีนหรือโรคเอ๋อ โดยตรวจเลือดขณะแม่ตั้งครรภ์ให้แม่กินยาเสริมไอโอดีนและวิตามินเสริมธาตุเหล็กตามสิทธิประโยชน์ 4.สร้างภูมิต้านทานทางสังคมแก่เด็ก โดยผ่านการเลี้ยงดูของพ่อ แม่ ด้วยความรักและความผูกพัน […]

Read More
องค์การเภสัชกรรม

แนะข้อปฏิบัติ การใช้ยาสำหรับเด็ก ไม่ระวังส่งผลร้ายแรง

ภญ.วนิชา ใจสำราญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า การใช้ยาในการรักษาโรคโดยทั่วไปจะปลอดภัยหรือไม่นั้น ขึ้นกับว่าใช้ยาอย่างถูกต้องหรือไม่เนื่องจากยาแต่ละประเภทมีวิธีและขนาดการใช้งานที่แตกต่างกัน หากใช้ไม่ถูกต้องอาจจะส่งผลร้ายแรงได้ โดยเฉพาะการใช้ยาในเด็กที่ร่างกายยังเติบโตไม่เต็มที่ ความอดทนของร่างกาย ต่ำกว่าผู้ใหญ่ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังกว่าปกติ เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว ผลเสียที่เกิดกับเด็กจะร้ายแรงกว่าที่เกิดกับผู้ใหญ่หลายเท่า สำหรับข้อควรพิจารณาเบื้องต้นในการใช้ยาในเด็ก ได้แก่ ควรใช้ยาตามความจำเป็น และควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง หากยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สะดวกจะพบแพทย์หรือเภสัชกร ผู้ปกครองควรเลือกยาที่มีความปลอดภัยสูง และเลือกยาที่คุ้นเคยหรือที่เคยใช้แล้วปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใช้ยาชนิดใหม่ๆ โดยไม่จำเป็น ควรอ่านฉลากยาให้ถี่ถ้วนก่อนใช้ยา และสังเกตลักษณะทางกายภาพของยาว่าเปลี่ยนแปลงจากที่เคยใช้หรือไม่ เนื่องจากแพทย์หรือเภสัชกรมักเลือกยาประเภทน้ำให้เด็ก ซึ่งจะมีความคงตัวต่ำและเสื่อมสภาพเร็วกว่ายาเม็ด ในกรณีที่เด็กโตพอที่จะกินยาเม็ดได้ อาจเลือกใช้ยาเม็ด เพราะนอกจากราคาจะถูกกว่ายาน้ำแล้ว ยังพกพาสะดวกและเสื่อมสภาพช้ากว่ายาน้ำ สำหรับยาฉีดแพทย์จะเลือกใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากยาฉีดเป็นยาที่มีวิธีการบริหารยายากและมีโอกาสแพ้ แบบช็อกอย่างรุนแรงมากกว่ายาชนิดอื่น http://www.naewna.com/local/141789

Read More
ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยโรคหัวใจ

ชาวพะเยาเฮขยายหน่วยบริการ ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยโรคหัวใจ

แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ กล่าวว่า รพ.เชียงคำดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพประชาชนทุกด้าน โดยเชื่อมโยงหน่วยบริการสาธารณสุขเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งรพ.เชียงคำ จะรับผิดชอบประชากรในเครือข่ายบริการสุขภาพจาก อ.เชียงคำและอ.ภูซาง รวม 107,872 คน และยังรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากอ.จุน, อ.ปง และ อ.เชียงม่วน อีกด้วย รวมผู้ป่วยที่รับผิดชอบฟ 227,934 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ของจ.พะเยา ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า โรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนสูง คือ ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดบวม มะเร็ง รวมถึงโรคหัวใจด้วย ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากหน่วยบริการสาธารณสุขไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ ต้องเดินทางมายังรพ.เชียงคำ ซึ่งสร้างความยากลำบากต่อผู้ป่วย และบางพื้นที่อยู่ในเขตภูเขา ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณ ด้วยเหตุนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รพ.พะเยา และรพ.เชียงคำ ได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 2 ประเด็น คือ 1.พัฒนาบุคลากรและขยายหน่วยบริการสาธารณสุข สามารถให้ยาสลายลิ่มเลือดได้เอง ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งขณะนี้ทำสำเร็จแล้ว 1 […]

Read More

หมวดหมู่

RSS Norsorpor.com – การศึกษา

 • สังคมโลกนักศึกษา
  หมวด: ต่างประเทศคำสำคัญ: สังคมโลกสังคมโลกนักศึกษาหมวด: ต่างประเทศคำสำคัญ: สังคมโลกการพบปะเจรจาโดยตรงครั้งที่ 2 ระหว่างรัฐบาลอัฟกานิสถาน กับกลุ่มตาลีบัน จะมีขึ้นในวันนี้ ที่ปากีสถานเหมือนกับครั้งแรก โดยสถานที่ถูกเปลี่ยนกะทันหัน...
 • ภาษาไทย ในอนาคตอันใกล้นี้ โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
  ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของโลกได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วยิ่ง แทบทุกคนในสังคมโลกล้วนมีการสื่อสารกันอย่างกว้างขวางทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือในระบบออนไลน์ หรือที่เรียกกันว่าโซเชียลมีเดีย (Social media)...
 • บิ๊กตู่ ชวนคนเก่งคนดีมาเป็นครู สร้างอนาคตการศึกษาไทย เปิดสอบ8พันอัตรา
  เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม พล.ต.สรรเสริญแก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการสอบบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จำนวน 8,000 อัตรา ว่าเป็นการเปิดสอบบรรจุเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู...
 • Surrogate mum lives in hope
  Surrogate mum lives in hopePRATCH RUJIVANAROMTHE NATIONJuly 31, 2015 1:00 amAS SHE continues fighting for a chance to raise her daughter, Carmen"s surrogate mother Oil still doesn"t know if the baby girl is actually hers.Speaking on behalf of Oil,...
 • จุฬาฯเชิญร่วมประชุมนานาชาติในหัวข้อ "อาเซียนศึกษา"
  หมวด: ต่างประเทศคำสำคัญ: ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญผู้สนใจ รประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 2 International Conference on ASEAN Studies (ICONAS 2) วันที่ 3-5 ส.ค. 2558 อาคารมหิตลาธิเบศร ห้อง 202...