รัชตะ รัชตะนาวิน

ลุยพัฒนาบริการ 9 เรื่อง ปั้นเด็กไทยเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ“กลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก(MCH Board)” กล่าวว่า ในปี 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ทำโครงการแม่ลูกสุขภาพดีทุกชีวีมีสุข เพื่อพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กให้เป็นบริการสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากรไทยเริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์ จนถึงหลังคลอดถึง 5 ปี เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย โดยประกาศเจตนารมณ์พัฒนาเด็กไทยใน 20 ปีข้างหน้า ให้เป็นผู้ใหญ่ แข็งแรง พัฒนาการดีมีคุณธรรม นำพาประเทศเจริญรุ่งเรือง สร้างศักยภาพการแข่งขันกับสากลได้ จะพัฒนาบริการทั้งหมด 9 เรื่อง ได้แก่ 1.สร้างพ่อแม่คุณภาพ เข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนและหลังมีบุตร เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ 2.ให้บริการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ สร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ของหญิงตั้งครรภ์และสามี หญิงหลังคลอด และเด็กปฐมวัย 3.สร้างเด็กปลอดโรคพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ คือโรคธาลัสซีเมีย โรคเอดส์ และโรคขาดสารไอโอดีนหรือโรคเอ๋อ โดยตรวจเลือดขณะแม่ตั้งครรภ์ให้แม่กินยาเสริมไอโอดีนและวิตามินเสริมธาตุเหล็กตามสิทธิประโยชน์ 4.สร้างภูมิต้านทานทางสังคมแก่เด็ก โดยผ่านการเลี้ยงดูของพ่อ แม่ ด้วยความรักและความผูกพัน […]

Read More
องค์การเภสัชกรรม

แนะข้อปฏิบัติ การใช้ยาสำหรับเด็ก ไม่ระวังส่งผลร้ายแรง

ภญ.วนิชา ใจสำราญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า การใช้ยาในการรักษาโรคโดยทั่วไปจะปลอดภัยหรือไม่นั้น ขึ้นกับว่าใช้ยาอย่างถูกต้องหรือไม่เนื่องจากยาแต่ละประเภทมีวิธีและขนาดการใช้งานที่แตกต่างกัน หากใช้ไม่ถูกต้องอาจจะส่งผลร้ายแรงได้ โดยเฉพาะการใช้ยาในเด็กที่ร่างกายยังเติบโตไม่เต็มที่ ความอดทนของร่างกาย ต่ำกว่าผู้ใหญ่ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังกว่าปกติ เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว ผลเสียที่เกิดกับเด็กจะร้ายแรงกว่าที่เกิดกับผู้ใหญ่หลายเท่า สำหรับข้อควรพิจารณาเบื้องต้นในการใช้ยาในเด็ก ได้แก่ ควรใช้ยาตามความจำเป็น และควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง หากยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สะดวกจะพบแพทย์หรือเภสัชกร ผู้ปกครองควรเลือกยาที่มีความปลอดภัยสูง และเลือกยาที่คุ้นเคยหรือที่เคยใช้แล้วปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใช้ยาชนิดใหม่ๆ โดยไม่จำเป็น ควรอ่านฉลากยาให้ถี่ถ้วนก่อนใช้ยา และสังเกตลักษณะทางกายภาพของยาว่าเปลี่ยนแปลงจากที่เคยใช้หรือไม่ เนื่องจากแพทย์หรือเภสัชกรมักเลือกยาประเภทน้ำให้เด็ก ซึ่งจะมีความคงตัวต่ำและเสื่อมสภาพเร็วกว่ายาเม็ด ในกรณีที่เด็กโตพอที่จะกินยาเม็ดได้ อาจเลือกใช้ยาเม็ด เพราะนอกจากราคาจะถูกกว่ายาน้ำแล้ว ยังพกพาสะดวกและเสื่อมสภาพช้ากว่ายาน้ำ สำหรับยาฉีดแพทย์จะเลือกใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากยาฉีดเป็นยาที่มีวิธีการบริหารยายากและมีโอกาสแพ้ แบบช็อกอย่างรุนแรงมากกว่ายาชนิดอื่น http://www.naewna.com/local/141789

Read More
ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยโรคหัวใจ

ชาวพะเยาเฮขยายหน่วยบริการ ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยโรคหัวใจ

แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ กล่าวว่า รพ.เชียงคำดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพประชาชนทุกด้าน โดยเชื่อมโยงหน่วยบริการสาธารณสุขเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งรพ.เชียงคำ จะรับผิดชอบประชากรในเครือข่ายบริการสุขภาพจาก อ.เชียงคำและอ.ภูซาง รวม 107,872 คน และยังรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากอ.จุน, อ.ปง และ อ.เชียงม่วน อีกด้วย รวมผู้ป่วยที่รับผิดชอบฟ 227,934 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ของจ.พะเยา ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า โรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนสูง คือ ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดบวม มะเร็ง รวมถึงโรคหัวใจด้วย ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากหน่วยบริการสาธารณสุขไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ ต้องเดินทางมายังรพ.เชียงคำ ซึ่งสร้างความยากลำบากต่อผู้ป่วย และบางพื้นที่อยู่ในเขตภูเขา ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณ ด้วยเหตุนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รพ.พะเยา และรพ.เชียงคำ ได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 2 ประเด็น คือ 1.พัฒนาบุคลากรและขยายหน่วยบริการสาธารณสุข สามารถให้ยาสลายลิ่มเลือดได้เอง ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งขณะนี้ทำสำเร็จแล้ว 1 […]

Read More

หมวดหมู่

RSS Norsorpor.com – การศึกษา

 • อาจารย์เผย14นักศึกษาถูกแยกขังเพื่อบีบให้ขอประกันตัว
  อาจารย์จุฬาฯ-มธ.ยืนยันนศ.ยังกำลังใจดี พร้อมสู่ต่อ เชื่อบีบให้ขอประกันตัว เตรียมหาทางช่วยเพิ่มเติมวันที่ 2 ก.ค. ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมนักศึกษาที่ถูกจับกุมในคดีชุมนุมทางการเมือง...
 • เมื่อศาตราจารย์จากจุฬาฯ โพสต์ "ผมควรไปเป็นอ.ราชภัฏ"
  หลังจากกรณีที่การเผยแพร่ภาพประกาศรับสมัครงานของธนาคารไทยพาณิชย์ในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินฝึกหัด(FinancialAdvisorTrainee)โดยระบุคุณสมบัติว่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.75จากมหาวิทยาลัยเฉพาะ14สถาบันได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์มหิดลศรีนครินทรวิโรฒ...
 • เมื่อศาตราจารย์จากจุฬาฯ โพสต์ "ผมควรไปเป็นอ.ราชภัฏ"
  หลังจากกรณีที่การเผยแพร่ภาพประกาศรับสมัครงานของธนาคารไทยพาณิชย์ในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินฝึกหัด(FinancialAdvisorTrainee)โดยระบุคุณสมบัติว่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.75จากมหาวิทยาลัยเฉพาะ14สถาบันได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์มหิดลศรีนครินทรวิโรฒ...
 • มองดาวดินจากมิติทางการศึกษา โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์
  นักศึกษากลุ่มดาวดินถูกจับกุมคุมขังเพราะฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. จะทำให้สถานการณ์บานปลายหรือไม่ภายใต้เงื่อนไขสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนไปจากอดีต ในทางการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องติดตามการคลี่คลายกันต่อไปแต่ในทางการศึกษา กรณีนี้มีแง่คิดให้พิจารณา...
 • ดราม่าต่อเนื่อง! อธิการบดี ม.รังสิต โพสต์เฟซบุ๊กเหน็บไทยพาณิชย์
  กลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ที่ไม่น่าจะจบลงง่ายๆ สำหรับประกาศรับสมัครงานของธนาคารไทยพาณิชย์ เพราะนอกจากมหาวิทยาลัย กลุ่มราชภัฏ 40 แห่ง เตรียมออกมาตรการตอบโต้ธนาคารไทยพาณิชย์ ในวันพรุ่งนี้(3 ก.ค.) ล่าสุด ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต...