รัชตะ รัชตะนาวิน

ลุยพัฒนาบริการ 9 เรื่อง ปั้นเด็กไทยเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ“กลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก(MCH Board)” กล่าวว่า ในปี 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ทำโครงการแม่ลูกสุขภาพดีทุกชีวีมีสุข เพื่อพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กให้เป็นบริการสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากรไทยเริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์ จนถึงหลังคลอดถึง 5 ปี เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย โดยประกาศเจตนารมณ์พัฒนาเด็กไทยใน 20 ปีข้างหน้า ให้เป็นผู้ใหญ่ แข็งแรง พัฒนาการดีมีคุณธรรม นำพาประเทศเจริญรุ่งเรือง สร้างศักยภาพการแข่งขันกับสากลได้ จะพัฒนาบริการทั้งหมด 9 เรื่อง ได้แก่ 1.สร้างพ่อแม่คุณภาพ เข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนและหลังมีบุตร เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ 2.ให้บริการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ สร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ของหญิงตั้งครรภ์และสามี หญิงหลังคลอด และเด็กปฐมวัย 3.สร้างเด็กปลอดโรคพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ คือโรคธาลัสซีเมีย โรคเอดส์ และโรคขาดสารไอโอดีนหรือโรคเอ๋อ โดยตรวจเลือดขณะแม่ตั้งครรภ์ให้แม่กินยาเสริมไอโอดีนและวิตามินเสริมธาตุเหล็กตามสิทธิประโยชน์ 4.สร้างภูมิต้านทานทางสังคมแก่เด็ก โดยผ่านการเลี้ยงดูของพ่อ แม่ ด้วยความรักและความผูกพัน […]

Read More
องค์การเภสัชกรรม

แนะข้อปฏิบัติ การใช้ยาสำหรับเด็ก ไม่ระวังส่งผลร้ายแรง

ภญ.วนิชา ใจสำราญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า การใช้ยาในการรักษาโรคโดยทั่วไปจะปลอดภัยหรือไม่นั้น ขึ้นกับว่าใช้ยาอย่างถูกต้องหรือไม่เนื่องจากยาแต่ละประเภทมีวิธีและขนาดการใช้งานที่แตกต่างกัน หากใช้ไม่ถูกต้องอาจจะส่งผลร้ายแรงได้ โดยเฉพาะการใช้ยาในเด็กที่ร่างกายยังเติบโตไม่เต็มที่ ความอดทนของร่างกาย ต่ำกว่าผู้ใหญ่ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังกว่าปกติ เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว ผลเสียที่เกิดกับเด็กจะร้ายแรงกว่าที่เกิดกับผู้ใหญ่หลายเท่า สำหรับข้อควรพิจารณาเบื้องต้นในการใช้ยาในเด็ก ได้แก่ ควรใช้ยาตามความจำเป็น และควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง หากยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สะดวกจะพบแพทย์หรือเภสัชกร ผู้ปกครองควรเลือกยาที่มีความปลอดภัยสูง และเลือกยาที่คุ้นเคยหรือที่เคยใช้แล้วปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใช้ยาชนิดใหม่ๆ โดยไม่จำเป็น ควรอ่านฉลากยาให้ถี่ถ้วนก่อนใช้ยา และสังเกตลักษณะทางกายภาพของยาว่าเปลี่ยนแปลงจากที่เคยใช้หรือไม่ เนื่องจากแพทย์หรือเภสัชกรมักเลือกยาประเภทน้ำให้เด็ก ซึ่งจะมีความคงตัวต่ำและเสื่อมสภาพเร็วกว่ายาเม็ด ในกรณีที่เด็กโตพอที่จะกินยาเม็ดได้ อาจเลือกใช้ยาเม็ด เพราะนอกจากราคาจะถูกกว่ายาน้ำแล้ว ยังพกพาสะดวกและเสื่อมสภาพช้ากว่ายาน้ำ สำหรับยาฉีดแพทย์จะเลือกใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากยาฉีดเป็นยาที่มีวิธีการบริหารยายากและมีโอกาสแพ้ แบบช็อกอย่างรุนแรงมากกว่ายาชนิดอื่น http://www.naewna.com/local/141789

Read More
ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยโรคหัวใจ

ชาวพะเยาเฮขยายหน่วยบริการ ยาละลายลิ่มเลือดผู้ป่วยโรคหัวใจ

แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ กล่าวว่า รพ.เชียงคำดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพประชาชนทุกด้าน โดยเชื่อมโยงหน่วยบริการสาธารณสุขเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งรพ.เชียงคำ จะรับผิดชอบประชากรในเครือข่ายบริการสุขภาพจาก อ.เชียงคำและอ.ภูซาง รวม 107,872 คน และยังรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากอ.จุน, อ.ปง และ อ.เชียงม่วน อีกด้วย รวมผู้ป่วยที่รับผิดชอบฟ 227,934 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ของจ.พะเยา ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า โรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนสูง คือ ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดบวม มะเร็ง รวมถึงโรคหัวใจด้วย ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากหน่วยบริการสาธารณสุขไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ ต้องเดินทางมายังรพ.เชียงคำ ซึ่งสร้างความยากลำบากต่อผู้ป่วย และบางพื้นที่อยู่ในเขตภูเขา ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารได้ เนื่องจากไม่มีสัญญาณ ด้วยเหตุนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รพ.พะเยา และรพ.เชียงคำ ได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 2 ประเด็น คือ 1.พัฒนาบุคลากรและขยายหน่วยบริการสาธารณสุข สามารถให้ยาสลายลิ่มเลือดได้เอง ตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งขณะนี้ทำสำเร็จแล้ว 1 […]

Read More

หมวดหมู่

RSS Norsorpor.com – การศึกษา

 • ดร.ลลิตา หาญวงษ์ : "ระบบโซตัส" สวนทางกับปรัชญาการศึกษาในศตวรรษที่ 21
  โดย พันธุ์ทิพย์ธีระเนตรควันเพิ่งจางไปหมาดๆสำหรับระเบิดลูกใหญ่ในชีวิตของอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ม.มหาสารคาม (มมส.) ผู้โพสต์ข้อความตั้งคำถามต่อกิจกรรมรับน้องใหม่ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส.ทั้งการโกนศีรษะ...
 • 13:49โซเชี่ยลชื่นชมนิสิตหน้าสวย สอบผ่าน-รับพัดบาลีศึกษา6
  หมวด: ข่าวทั่วไทยคำสำคัญ: นิสิตหน้าสวย สอบผ่าน-รับพัดบาลีศึกษา6โซเชี่ยลชื่นชมนิสิตหน้าสวย สอบผ่าน-รับพัดบาลีศึกษา6แห่ชื่นชมนิสิตสาวสวยปี 3 อักษรศาสตร์ จุฬาฯ สุดเก่ง สอบผ่านประโยคบาลีศึกษา 6 พบใฝ่ใจศึกษาตั้งแต่วัยเด็กหมวด: ข่าวทั่วไทยคำสำคัญ:...
 • 15:45สรุปทุบสะพานรัชโยธินทำอุโมงค์ รฟม.เดินหน้ารถไฟฟ้าคูคต
  หมวด: กรุงเทพคำสำคัญ: รถไฟฟ้าสายสีเขียว อุโมงค์ แยกรัชโยธินสรุปทุบสะพานรัชโยธินทำอุโมงค์ รฟม.เดินหน้ารถไฟฟ้าคูคตกทม.โครงการรถไฟฟ้าไปคูคต กทม.เปลี่ยนใจให้รื้อสะพานรัชโยธินทำทางลอดแยกแทน เหตุคุ้มค่า ประชาชนได้ใช้งาน ลดปัญหาจราจร...
 • นักเรียนบุกศธ.ยื่นข้อเสนอลดเวลาเรียน
  หมวด: การศึกษาคำสำคัญ: นักเรียนยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง"ดาว์พงษ์"หนุนนโยบายลดเวลาเรียน แก้ไขหลักสูตร จัดกิจกรรมมีคุณภาพนักเรียนบุกศธ.ยื่นข้อเสนอลดเวลาเรียนนักเรียนกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง"ดาว์พงษ์"หนุนนโยบายลดเวลาเรียน...
 • Norway TV show about Russian "occupation" irks Moscow
  OSLO - A television series about Russia"s fictional takeover of Norway"s abundant oil and gas resources has vexed Moscow, which says it has had enough of being portrayed as an aggressor.A Norwegian TV channel TV2 image shows actor Eldar Skar (C)...